Antwerp,%20Fuse%20Events2-me.jpg

Vas­tuul­li­suu­den, vai­kut­ta­vuu­den ja so­si­aa­li­sen mark­ki­noin­nin am­mat­ti­lai­nen

 Tutkimus - Koulutus - Konsultointi - Arviointi

Ko­ke­muk­se­ni

3+ tutkintoa

PhD candidate, M.Sc. (Econ), MBA & BBA 

60 hanketta

Vaikuttavuuden yhteiskehittäminen, johtaminen & arviointi

200 vai­kut­ta­vuus-spar­raus­ta

Vaikuttavuuden (liike)toimintamallit, muutosjohtaminen & coaching

300 pu­heen­vuo­roa ja kou­lu­tus­ta

Vaikuttavuus, vastuullisuus & sosiaalinen markkinointi

1632431982957_iStock-1129110491-me.jpg

Vai­kut­ta­vuus­yrit­tä­jä

Yritykseni Leadcons Oy auttaa asiakkaitaan ymmärtämään ja hyödyntämään vastuullisuuden sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mahdollisuuksia positiivisen erottautumisen lähteenä. Työmme perustuu tutkimukseen ja laaja-alaiseen käytännön kokemukseen. 


Asiakkaitamme yhdistää aito pyrkimys kestävien ratkaisujen toteuttamiseen. Olemme kestävyyslähtöisen ajattelun, strategisen vaikuttavuuden ja sosiaalisen markkinoinnin edelläkävijöitä.

Katso video!

Katso tästä lyhyt johdanto Leadconsin osaamiseen

kuvitus%20ja%20nimi-me.jpg

N4C:n partneri

Työskentelen myös partnerina ja konsulttina Nordic 4sight Communities Oy:ssä. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailuetua tietopohjaista strategista markkinointia hyödyntäen. Oma roolini keskittyy tutkimus-, tieto- ja ana­ly­tiik­ka­rat­kai­su­jen toteuttamiseen. Teen mm. vastuullisuuden olen­nai­suus­mää­rit­te­ly­jä ja asiakasarvon analyyseja. Toimistomme on Helsingissä, osoitteessa Bulevardi 21.

Yh­teys­tie­dot

Jonna Heliskoski

+ 358 40 165 8585

viesti@jonnaheliskoski.fi

jonna.heliskoski@leadcons.fi

jonna.heliskoski@n4c.fi

jonna.heliskoski@hanken.fi

Yhteisöt

Leadcons Oy

Nordic 4sight Communities Oy

Hanken School of Economics

© Jonna Heliskoski. Kaikki oikeudet pidätetään.