1642429078826_iStock-808812624-me.jpg
17.1.2022
Lue Virpi Einola-Pekkisen loistava kirjoitus Työ 2.0 Labin kauden ava­jais­ti­lai­suu­den pohjalta. Olen todella otettu saa­des­sa­ni toimia Labin spar­raa­ja­na tässä ar­vo­val­tai­ses­sa ja nä­ke­myk­sel­li­ses­sä joukossa.
1632431676839_iStock-622324734-me.jpg
1.1.2022
Kes­kus­te­lin Val­tion­va­rain­mi­nis­te­riön Virpi Einola-Pekkisen kanssa vai­kut­ta­vuu­des­ta ta­voit­tei­den aset­ta­mi­sen ja tu­lok­sel­li­suu­den mit­taa­mi­sen nä­kö­kul­mis­ta. Kes­kus­te­lum­me on osa val­tion­hal­lin­non ke­hit­tä­jien "Duunissa Suomelle" -podcas­tien sarjaa.
iStock-1225375936-me.jpg
25.2.2021
HBR julkaisi kymmenen vuotta sitten Michael E. Porterin ja Mark R. Kramerin ar­tik­ke­lin "Creating Shared Value. How to reinvent ca­pi­ta­lism and unleash a wave of in­no­va­tion and growth".
Folder stack
23.2.2021
Vuoden kir­ja­uu­tuu­det hem­mot­te­le­vat vai­kut­ta­vuu­den ja käyt­täy­ty­mi­sen muut­ta­mi­sen am­mat­ti­lai­sia. Tutkittua tietoa maailman huipuilta.
antenna-EL4CGRnwwNc-unsplash-me.jpg
28.1.2021
Tie­teel­li­sis­tä jul­kai­suis­ta löytyy jo nyt satoja eri tapoja mallintaa ja arvioida vai­kut­ta­vuut­ta. Kun tähän lisätään arjen hank­keis­sa kehitetyt mallit, puhutaan tu­han­sis­ta vaih­toeh­dois­ta. Mistä on kysymys ja miten tässä vai­kut­ta­vuus­mal­lien vii­da­kos­sa tulisi suun­nis­taa?

Yh­teys­tie­dot

Jonna Heliskoski

+ 358 40 165 8585

viesti@jonnaheliskoski.fi

jonna.heliskoski@leadcons.fi

jonna.heliskoski@n4c.fi

jonna.heliskoski@hanken.fi

Yhteisöt

Leadcons Oy

Nordic 4sight Communities Oy

Hanken School of Economics

© Jonna Heliskoski. Kaikki oikeudet pidätetään.