Notebook work with statistics on sofa business

It is wiser to find out than to suppose

Mark Twain

Tut­ki­muk­sia

Teen strategisen vaikuttavuuden väi­tös­kir­ja­tut­ki­mus­ta Hankenin markkinoinnin laitoksella, inspiroivan  ja taitavan Pia Polsan ohjauksessa. Tutkin tavoitteellisia vaikuttavuuden ekosysteemejä, eli sitä, miten suunnittelemme, toteutamme ja johdamme yhteiskunnallisesti merkityksellisiä muutoksia. Tutkimukseni lopputuloksena esittelen vai­kut­ta­vuus­mark­ki­noin­nin viitekehyksen.

Change2-me.jpg

Social Impact Marketing

Heliskoski, J. ja P. Polsa, 2018. Towards Transformative Service Ecosystems

and Social Impact Marketing.

Konferenssijulkaisu on esitetty Sosiaalisen markkinoinnin konferenssissa Antwerpenissä (syyskuu) ja Vaikuttavuuden tutkimuksen päivillä Kuopiossa (joulukuu).


Lue konferenssipaperi

Katso diaesitys

iStock-1159740429-me.jpg

Vai­kut­ta­vuu­den yh­teis­ke­hit­tä­mi­nen

Heliskoski, J. 2019. Vaikuttavuus-ja ilmiölähtöinen yhteiskehittäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Konferenssijulkaisu on esitetty Vaikuttavuuden tutkimuksen päivillä Kuopiossa 2019.


Katso diaesitys

dreamstimefree_9747917-me.jpg

Return on Social In­ter­ven­tion (ROSI)

Heliskoski, J., 2016. The Return on Social Intervention in Family Welfare

Customer Life Cycle.

Konferenssijulkaisu on esitetty Sosiaalisen markkinoinnin konferenssissa Espoossa 2016 ja Vaikuttavuuden tutkimuksen päivillä 2019. Tutkimus esittelee vai­kut­ta­vuusin­ves­toin­tien (esim. SIB) mallintamisessa käytetyn ROSI-menetelmän.


Katso diaesitys

antenna-EL4CGRnwwNc-unsplash-me.jpg

Vai­kut­ta­vuus­tut­ki­muk­ses­ta

Heliskoski, J. 2020. Vai­kut­ta­vuus­tut­ki­muk­sen problematiikasta. 

The Finnish Service Alliances (FSA) vuotuisessa palvelututkimuksen seminaarissa pitämäni esitys käsittelee vai­kut­ta­vuus­tut­ki­muk­sen problematiikkaa mm. terveys- ja sosiaalipalveluissa. 


Katso diaesitys

Tutustu FSA:han

SCp-me.png

Tie­de­pää­oman edis­tä­mi­nen

Heliskoski, J. 2019. Tiedepääoma ja vaikuttavuus.

Tiedetoimijoille fasilitoimani yh­teis­ke­hit­tä­mis­hank­keen loppuseminaarissa pitämäni esitys. Hanke oli osa väi­tös­kir­ja­tut­ki­mus­ta­ni. 


Yhteiskehittämiseen osallistuivat Tiedekeskus Heureka, Tiedekeskus Tietomaa, Tieteellisen seurain valtuuskunta, Tekniikan Akatemia TAF, Aalto-yliopisto Junior ja Suomalainen Tiedeakatemia.


Katso diaesitys

dreamstimefree_5676527-me.jpg

Eriar­voi­suu­den ehkäisy

Heliskoski, J. 2020. Yh­teis­ke­hit­tä­mis­hank­keen loppuraportti.

Eriarvoisuuden ehkäisyn yhteiskehittäminen toteutettiin osana Suomen Setlementtiliiton Arvokas-ohjelmaa. Loppuraportti keskittyy järjestöjen yhteisen työn rooliin, haasteisiin ja uusiin mahdollisuuksiin. Fasilitoin yhteiskehittämisen osana väitöskirjatyötäni.


Lue loppuraportti

Katso diaesitys

Phone is ringing and we need to stay productive!

Kestävän yrit­tä­jyy­den sykli

Heliskoski, J. 2019. Yh­teis­ke­hit­tä­mis­hank­keen loppuraportti.

Työvalmennus Futuuri Oy:lle fasilitoimani, yrittäjien jaksamisen ja hyvinvoinnin edistämisen yh­teis­ke­hit­tä­mis­han­ke toteutettiin osana väitöskirjatyötäni. Työskentelyyn osallistui yrittäjäpalveluja tarjoavia tahoja eläkeyhtiöistä yrit­tä­jäjär­jes­töi­hin.


Lue loppuraportti

iStock-1225375936m-me.jpg

Vai­kut­ta­vuusin­ves­toi­mi­nen

Heliskoski, J. 2018. Vai­kut­ta­vuusin­ves­toin­nit lastensuojelun kehittämisen välineenä.

Hyödynsin väi­tös­kir­ja­tut­ki­mus­ta­ni (Return on Social Intervention, ROSI) mallintaessani Sitran vai­kut­ta­vuusin­ves­toi­mi­sen johtavana asiantuntijana kolme tulosperusteista rahoitussopimusta (SIB). Tämä esitys pureutuu Vantaalle toteuttamani SIB:n mallintamiseen.


Katso puheenvuoro

Katso diaesitys

opened book on bed

Vai­kut­ta­vuus­mark­ki­noin­nin käsikirja

TULOSSA

Heliskoski, J. 2021.

Vai­kut­ta­vuus­mark­ki­noin­nin käsikirja on käyttännönläheinen opas vai­kut­ta­vuus­läh­töi­seen kehittämiseen, käyttäytymiseen vaikuttamiseen ja vaikuttavuuden johtamiseen. Kirja ammentaa sosiaalisen markkinoinnin väi­tös­kir­ja­tut­ki­muk­ses­ta­ni ja laajasta käytännön kokemuksistani erilaisten yhteiskunnallisten muutosten äärellä.

Yh­teys­tie­dot

Jonna Heliskoski

+ 358 40 165 8585

viesti@jonnaheliskoski.fi

jonna.heliskoski@leadcons.fi

jonna.heliskoski@n4c.fi

jonna.heliskoski@hanken.fi

Yhteisöt

Leadcons Oy

Nordic 4sight Communities Oy

Hanken School of Economics

© Jonna Heliskoski. Kaikki oikeudet pidätetään.