1632477331058_iStock-1179730296-me.jpg

Nämä saavat aja­tuk­se­si lentämään

Kirjoja

Minulta kysytään usein vinkkejä tutustumisen arvoisista kirjoista sosiaaliseen markkinointiin ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liittyen. Kokosin tähän joukon kiehtovia teoksia hieman eri aloilta. Kirjat tarjoavat mielestäni hyödyllisiä ajattelumalleja yhteiskunnallisesti merkityksellisten muutoksen ymmärtämiseen ja toteuttamiseen. Koska kiinnostavia teoksia on paljon, jätin listalta pois joukon käyttäytymisen muutoksen tutkimuksen klassikoita. Vinkkaan niitä mielelläni kaikille teemasta kiinnostuneille.

Scale-me.png

Scale

West, G., 2017. Scale - The Universal Laws of Life and Death in Organisms, Cities and Companies. London: Weidenfeld & Nicolson.

Geoffrey Westin kiitelty teos tarjoaa huiman tutkimusmatkan biologisia, fyysisiä ja sosiaalisia olentoja yhdistäviin kasvun ja kestävyyden lainalaisuuksiin.

Centola-me.png

How Behavior Spreads

Centola, D., 2018. How Behavior Spreads - The Science of Complex Contagions. New Jersey: Princeton University Press.

Tieto ja käyttäytyminen leviävät eri tavoin! Tämä tutkimustulos haastaa tapamme ymmärtää ja vaikuttaa käyttäytymiseen. Tärkeä kirja käyttäytymisen muutoksen parissa työskenteleville.

How%20Change%20Happens-me.png

How Change Happens

Sunstein, C. R., 2019. How Change Happens. London: The MIT Press.

"Tuuppauskirja" Nudgen toinen kirjoittaja Cass R. Sunstein kuvaa hienolla tavalla yhteiskunnallisen muutoksen dynamiikkaa, voimaa ja ennakoinnin haasteita. 

Model%20thinker-me.png

The Model Thinker

Page, S. E., 2018. The Model Thinker - What You Need to Know to Make Data Work for You. New York: Basic Books.

Kirja sisältää kymmeniä eri tapoja kuvata ja mallintaa tietoa. Lukuisat käytännön esimerkit perustelevat hyvin, miksi meidän kannattaisi hyödyntää useita eri malleja päätöksentekomme tukena.

Doerr-me.png

Mearure What Matters

Doerr, J., 2018. Measure What Matters - How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs. New York: Penguin Random House.

Objectives and Key Results (OKRs) sopii erinomaisesti vai­kut­ta­vuusa­jat­te­luun. Tämä John Doerrin teos osoittaa niiden voiman ja mahdollisuudet usean tunnetun casen avulla.

Measuring%20Social%20Change-me.png

Measuring Social Change

Ebrahim A., 2019. Measuring Social Change - Performance and Accountability in a Complex World. Stanford: Stanford University Press.

Oivallinen kirja tavoitteena olevan yhteiskunnallisen muutoksen luokitteluun, mallintamiseen ja muutoksen arviointiin. Sopii niin vaikuttavia hankintoja tekeville kuin niitä toteuttaville palveluntarjoajille. 

Strategic%20social%20marketing-me.png

Strategic Social Marketing

French, J. & R. Gordon, 2020. Strategic Social Marketing for Behaviour & Social Change. 2nd ed. London: Sage Publications.

Sosiaalisen markkinoinnin kirjoista suosittelen tätä Jeff Frenchin ja Ross Gordonin strategisen sosiaalisen markkinoinnin perusteosta. Kirjasta ilmestyi juuri toinen painos.

Everybody%20Lies-me.png

Everybody Lies

Stephens-Davidowitz, S., 2017. Everybody Lies - Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are. New york: HarperCollins Publishers. 

Tämä on hyvä kirja digitaalisen markkinoinnin ja tietopohjaisen markkinoinnin ymmärtämiseksi. Kertoo myös asiakas- ja markkinakuuntelun menetelmien haasteista ja mahdollisuuksista.

Human%20compatible-me.png

Human Com­pa­tible

Russell, S., 2019. Human Compatible - AI and the Problem of Control. London: Penguin Random House UK. 

Tekoälystä kirjoitetaan nyt paljon. Tämä Stuart Russellin kirja on mielestäni yksi parhaista lukemistani kuvauksista tekoälyn mahdollisista yhteiskunnallisista vaikutuksista. Kriittinen, mutta asiallinen teos.

Thinking%20in%20Systems-me.png

Thinking in Systems

Meadows, D. H., 2008. Thinking in Systems - A Primer. ed. D. Wright. Vermont: Chelsea Green Publishing.

Tämä moderniksi klassikoksikin tituleerattu Meadowsin kirja tarjoaa loistavan johdannon  systeemiajatteluun. Sisältää myös monia mallintamisen työvälineitä.

Luhmann-me.png

Social Systems

Luhmann, N., 1984. Social Systems. Stanford: Stanford University Press.

Niklas Luhmannin systeemiajattelu tarjoaa kiinnostavan näkökulman yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja yhteiseen työhön. Hyödynnän Luhmannia omassa väitöskirjatyössäni.

Taleb-me.png

An­ti­fra­gi­le

Taleb, N. N., 2012. Antifragile - Things tha Gain from Disorder. London: Penguin Books.

Nassim Nicholas Talebin Mustan joutsenen suurena ihailijana päädyn kuitenkin suosittelemaan toista hänen erinomaista kirjaansa. Antifragile haastaa ajattelemaan organisaatioita ja palveluita aivan uusista näkökulmista.

Mazzucato-me.png

The Value of Eve­ryt­hing

Mazzucato, M., 2018. The Value of Everything - Making and Talking in the Global Economy. London: Penguin Random House UK.

Mariana Mazzucaton ajatukset julkisen ja yksityisen sektorien roolien kriittisestä tarkastelusta ovat olleet vahvasti esillä myös Suomessa. Uudenlaisista yhteiskunnallisista missioista sopiminen ja niiden yhteinen toteuttaminen avaavat kiehtovia mahdollisuuksia kaikille yhteiskuntamme toimijoille. 

Culture%20code-me.png

The Culture Code

Coyle, D., 2018. The Culture Code - The Secrets of Highly Successful Groups. New York: Bantam.

Yhteisen työn johtaminen ja siihen sitoutuminen ratkaiseen pitkälti toimijoiden kyvyn tuottaa vaikuttavuutta. Tämä Daniel Coylen kirja käsittelee monipuolisesti vaikuttavan organisaation avainteemoja, niin tutkimuksen kuin käytännön esimerkkien valossa.

The%20art%20of%20impossible-me.png

The Art of Im­pos­sible

Kotler, S., 2021. The Art of Impossible - A Peak Performance Primer. New York: Harper Wave .

Kirja tarjoaa monipuolisen näkymän käyttäytymiseen liittyvistä tekijöistä ja niihin vaikuttamisesta. Erinomainen käsikirja vaikuttavuusmalleja ja muutosteorioita pohtiville.

Range-me.png

Range

Epstein, D., 2019. Range - Why Generalists Triumph in a Specialized World. New York: Penguin Random House.

David Epsteinin kirja ei ole hyödyllinen vain oman kehityksen apuna. Samat lainalaisuudet monialaisen ymmärryksen voimasta pätevät yhtä lailla organisaatioihin. Range on oivallista luettavaa niin vaikuttavuuden kuin HRD:n ammattilaisille.

Thinkagain-me.png

Think Again

Grant, A., 2021. Think Again - The Power of Knowing What You Don't Know. New York: Penguin Random House.

Or­ga­ni­saa­tiop­sy­ko­lo­gin ja Whartonin professorin Adam Grantin tuore kirja käsittelee näkökulman vaihtamisen taitoa. Tieteellisten tutkimusten lisäksi kirja sisältää lukuisia arjen esimerkkejä niin onnistumisista kuin epäonnistumisista.

1622730973969_Noise-me.png

Noise

Kahneman, D., O. Sibony & C. R. Sunstein, 2021. Noise - A Flaw in Human Judgement. New York: Little, Brown Spark.

Erinomainen kirja myös arvioinnin ammattilaisille. Käsittelee erityisesti systeemisiä virheitä, niiden tunnistamista ja välttämistä. 

Hautam%C3%A4ki-me.png

Nä­kö­kul­ma­re­la­ti­vis­mi

Hautamäki, A., 2019. Nä­kö­kul­ma­re­la­ti­vis­mi - Tiedon suhteellisuuden ongelma. 2. painos. Jyväskylä: SoPhi.

Antti Hautamäen esittelemä nä­kö­kul­ma­re­la­ti­vis­mi sopii mielestäni erinomaisesti vai­kut­ta­vuusa­jat­te­luun. Filosofiasta kiinnostuneiden lisäksi teos sopii kaikille monitieteisessä ympäristössä toimiville.

Foucault-me.png

Sanat ja asiat

Foucault, M., 2011. Sanat ja asiat - Eräs ihmistieteiden arkeologia (käänt. M. Määttänen). Helsinki: Gaudeamus. Alkuperäisteos 1966.

Tähän kirjaan palaan uudelleen ja uudelleen. Ajattelua haastava teos merkeistä, merkityksistä ja yhteisestä ymmärryksestä.

Tekniikan%20filosofia-me.png

Tekniikan filosofia

Niiniluoto, I., 2020. Tekniikan Filosofia. Helsinki: Gaudeamus.

Ilkka Niiniluodon uusin teos käsittelee tekniikan roolia yhteiskunnassamme. Haastaa pohtimaan myös omaa suhdetta tekniikkaan.

1615719533255_How%20to%20Avoid-me.png

How to Avoid a Climate Disaster

Gates, B, 2021. How to Avoid a Climate Disaster - The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need. New York: Penguin Random House.

Faktatiedon runsauden lisäksi, kirja avaa erinomaisella tavalla tarvetta lähestyä ilmastonmuutoksen vastaista työtä systeemisestä näkökulmasta.

1615720070055_Sustainability%20Leadership-me.png

Sus­tai­na­bi­li­ty Lea­ders­hip

Henriksson, H. & E. Weidman Grunewald, 2020. Sustainability Leadership - A Swedish Approach to Transforming your Company, your Industry and the World. London: Palgrave Macmillan.

Kirja täynnä mielenkiintoisia käytännön esimerkkejä vastuullisesta ja positiivisia vaikutuksia synnyttävästä liiketoiminnasta sekä sen hyödyistä.

Kursseja ja op­pi­mi­sym­pä­ris­tö­jä

Nämä oivalliset oppimisympäristöt tarjoavat paljon arvokasta tietoa sosiaalisesta markkinoinnista ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta kiinnostuneille. Ne sopivat myös kaikille uteliaille ja tiedonjanoisille.

Coursera-me.png

Coursera

Huikea kattaus laadukkaita kursseja huippuyliopistoista pienempiin toimijoihin. Paljon mahdollisuuksia opiskella niin ilmaiseksi kuin diplomia vastaan. Verkkokurssit ovat helppokäyttöisiä ja monipuolisia. Täällä on helppo kokeilla siipiään aivan uusillakin tieteenaloilla.

CE-me.png

Complexi­ty Explorer

Santa Fe Instituten Complexity Explorer -oppimisympäristö tarjoaa ainutlaatuisen valikoiman kursseja kompleksisuuteen ja systeemeihin liittyen. Mukana mm. tutoriaaleja systeemisen mallintamisen menetelmiin ja työvälineisiin. 

Open%20Yale-me.png

Open Yale Courses

Yalen yliopiston avoimista kursseista löytyy mahtava tarjonta kursseja Paul Bloomin psykologiasta Steven B. Smithin poliittiseen filosofiaan. Verkkokurssit on toteutettu erittäin korkealaatuisesti. Näitä kursseja löydät myös iTunes U:sta.

koulutus3-me.jpg

Tulossa

Luvassa lisää vinkkejä inspiroivista kursseista ja op­pi­mi­sym­pä­ris­töis­tä.

Yh­teys­tie­dot

Jonna Heliskoski

+ 358 40 165 8585

viesti@jonnaheliskoski.fi

jonna.heliskoski@leadcons.fi

jonna.heliskoski@n4c.fi

jonna.heliskoski@hanken.fi

Yhteisöt

Leadcons Oy

Nordic 4sight Communities Oy

Hanken School of Economics

© Jonna Heliskoski. Kaikki oikeudet pidätetään.